BUILDING MASTERDATA

BUILDING MASTERDATA - The high quality masterdata portal for the HVAC and sanitary sector
Høyverdige stamdata for husteknikk

Høyverdige stamdata for husteknikk

Building-masterdata.com er en internasjonal produktplattform for varme-, ventilasjon- og klimabransjen og husteknikk (alternativ: bygningsteknikk). Her klargjør renommerte produsenter høyverdige artikkelstamdata for markedspartnere.
Høyverdige stamdata for husteknikk

Data-Portal
Påmelding / Registrering

SAMMEN MER EFFEKTIV

BUILDING MASTERDATA GUIDELINE (BMDG)
er en standard for artikkelstamdata utveksling mellom industri og internasjonal handel innen området bygningsteknikk. En utviklet retningslinje fra ARGE gir produsenter mulighet til å klargjøre sine produktdata markedsorientert overfor europeiske kunder. BMDG kan brukes så vel for ARGE-medlemmer som for produsenter som ennå ikke er medlem i et sterkt ARGE-forbund. Mer enn 30 kjente merker arbeider allerede aktivt med BMDG.
SAMMEN MER EFFEKTIV - BUILDING MASTERDATA GUIDELINE (BMDG)
BUILDING MASTERDATA: ET SYSTEM FOR ALLE
Den sentrale produktdata utveksling finner sted via NO.BUILDING-MASTERDATATA.COM. På denne plattform laster produsenter opp sine produktdata og forhandlere og markedspartnere laster ned disse gratis.

5 gode grunner for NO.BUILDING-MASTERDATA.COM

Downloads

BUILDING-MASTERDATA.COM
BUILDING MASTER DATA GUIDELINE (BMDG)

FAQ

Ofte stilte spørsmål

Registrering og bruk av dataplattformen NO.BUILDING-MASTERDATATA.COM er gratis for faglige partnere innen husteknikk bransjen. Plattformen er en service fra ARGE-merkeprodusenter. Disse stiller sine produktdata og dokumenter til disposisjon for salg, tilbudspresentasjon og planlegging.
I det øvre området på denne siden finner du mulighet for Login/registrering. Velg rød button „Login“. På neste side kan du under „Registrere“ legge inn dine kontaktdata og deretter får du per e-post dine tilgangsdata.
NO.BUILDING-MASTERDATATA.COM tilbyr produktdata og -informasjoner fra ulike merkeprodusenter, og dette skjer enkelt, raskt og pålitelig. For ARGE-merkeprodusenter er fokus særlig lagt på datakvalitet, derfor arbeider de kontinuerlig med forbedring og oppdatering av dine data. Du får altså kvalitative og aktuelle data, noe som er meget viktig for dine daglige forretningsprosesser.
NO.BUILDING-MASTERDATATA.COM er ingen anonym dataplattform. Hvis du har spørsmål om download eller datatilbud, står ARGE datateamet til din disposisjon. Ytterligere infoer finner du på denne siden under downloads, her finner du også lenker til våre opplæring videoer på plattformen.

Informasjon og kontakt

Vi hjelper deg gjerne med ytterligere spørsmål du måtte ha angående medlemskap, våre produkter eller tilbud.

Vårt erfarne team hjelper deg gjerne!
Vårt erfarne team hjelper deg gjerne - Kathatrina Kirsch de Fernández
Katharina Kirsch de Fernández
Senior Vice President International
Program Manager International
Vårt erfarne team hjelper deg gjerne - Elisabeth Emde
Elisabeth Emde
Data Manager
BMDG, Service and Support
Scroll to Top